fbpx
Calea Sagului nr. 142, 300517 Timisoara
0256 216946

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “SHE’S MERCEDES”

Perioada de desfasurare a campaniei: 8 – 10 martie

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Art. 1.1 Organizatorul campaniei promotionale “SHE’S MERCEDES” (denumita in continuare “Campania”) este SC RMB CASA AUTO TIMISOARA SRL (denumita in continuare “Organizatorul”), cu sediul social in Calea Sagului, nr. 142, Timisoara, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J35/3857/1994 Cod Unic de Inregistrare  RO6724860, inscrisa la ANSPDCP sub nr.5803.
Art. 1.2 Scopul campaniei promotionale “SHE’S MERCEDES” este promovarea pe Facebook a brand-ului Casa Auto Timisoara de catre persoanele doritoare, aflate in Shopping City, in ziua de 8 martie 2019.
Art. 1.3 Participantii la campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial de organizare si desfasurare al acestei campanii (denumit in continuare “Regulamentul”). 
Art. 1.4 Regulamentul va fi disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, pe intreaga perioada de desfasurare a campaniei, pe site-ul Casei Auto Timisoara (link)
Art. 1.5 Respectarea modului de derulare a Campaniei conform prevederilor din prezentul Regulament este obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabila.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI 

Art. 2.1 Campania se desfasoara, pe pagina de Facebook a Casei Auto Timisoara si pe paginile personale ale participantilor, in perioada 8 – 10 martie 2019

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

Art. 3.1 Pentru a participa la Campania Promotionala, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 
-  sa aiba varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii campaniei; 
-  sa detina permis de conducere de minim 2 ani la data inceperii campaniei;
- sa respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Campania Promotionala;
Prin inscrierea in campanie, participantii sunt de acord si accepta implicit prevederile prezentului regulament. 
Art. 3.2 Nu sunt eligibili pentru a participa la concurs angajatii Centrelor Autorizate de Vanzari si Service ai Casei Auto Timisoara.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

Art. 4.1 Pentru a participa in Campania promotionala, participantii trebuie sa se inscrie conform urmatorului mecanism: 
In data de 8 martie, provocam toate doamnele si domnisoarele sa vina in Shopping City Timisoara, sa faca o fotografie in spatiul special amenajat pentru concurs, cu autoturismul Mercedes-Benz GLA, fotografie pe care sa o posteze pe pagina personala de Facebook cu tag Casa Auto Timisoara, in perioada 8 - 10 martie 2019.
Pentru a participa la concurs, doamnele si domnisoarele trebuie sa intre pe pagina de Facebook a Casei Auto Timisoara, sa dea like si share la concurs si sa lase comentariul “She’s Mercedes”.
Anuntarea castigatorilor se va face pana in data de 15 martie 2019 printr-un comentariu la postarea de concurs de pe https://www.facebook.com/CasaAutoTimisoara/ 

SECTIUNEA 5. PREMIILE

Art. 5.1 In cadrul prezentei Campanii se vor acorda urmatoarele premii: 
    • Marele premiu – Un Mercedes-Benz pentru o zi
    • Premiul 2 – o sedinta foto - Platinium Casting Romaniahttps://www.facebook.com/PlatiniumCastingAgency/
    • Premiul 3 – o cina pentru 2 persoane - Restaurant Casa Iosefinhttps://www.facebook.com/restaurantcasaiosefin/
    • cadouri surpriza in Shopping City Timisoara pe data de 8 martie
Art. 5.2 Castigatorii premiilor nu pot solicita contravaloarea premiului castigat in bani si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor acestuia.

SECTIUNEA 6. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR 

Art. 6.1 Alegerea castigatoarei se va realiza prin tragere la sorti din numarul total al participantelor care au respectat criteriile de inscriere in concurs si va fi anuntata pana pe 15 martie 2019. 
Art. 6.2 Castigatoarea va fi anuntata pe pagina de Facebook Casa Auto Timisoara https://www.facebook.com/CasaAutoTimisoara/ 
Art. 6.3 Participanta va trebui sa scrie un mesaj pe pagina de Facebook Casa Auto Timisoara https://www.facebook.com/CasaAutoTimisoara/ in 2 zile de la data anuntarii pe pagina de Facebook. In cazul in care castigatoarea nu trimite mesaj privat pe pagina de Facebook Casa Auto Timisoara, aceasta va pierde dreptul asupra premiului fara nicio pretentie de despagubire din partea Organizatorului si premiul se va acorda urmatoarei participante.
Art. 6.4 Pentru validarea si acordarea premiului, castigatorul trebuie sa transmita Organizatorului, in termenul de maximum 2 zile de la contactare, toate datele de identificare.
Art. 6.5 In conditiile in care se constata ca un castigator nu indeplineste toate conditiile de participare si/sau validare impuse de prezentul Regulament, acesta va fi invalidat, pierzand dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.
Art. 6.6 Castigatorul desemnat este singurul beneficiar al premiului atribuit si nu poate ceda drepturile asupra premiului castigat unei alte persoane. 
Art. 6.7 Numele castigatoarei Concursului “She’s Mercedes” va fi facut public pe pagina de Facebook Casa Auto Timisoara https://www.facebook.com/CasaAutoTimisoara/.  
Art. 6.8 Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare si acordare a unui premiu, poate fi formulata in scris de catre participanti si depusa personal sau expediata prin posta, in termen de maxim o luna calendaristica de la data incheierii Campaniei, pe adresa: Calea Sagului, nr. 142, Timisoara. Contestatia se va solutiona pe cale amiabila intre Organizator si contestator, in termen de maximum 7 zile lucratoare de la primire.

SECTIUNEA 7. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Art. 7.1 Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii prezentei Campanii isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea efectuarii deliberarii, validarii, atribuirii premiului, pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii si pentru activitati ulterioare de marketing direct. 
Art. 7.2 CASA AUTO TIMISOARA S.R.L. garanteaza ca prelucrarea oricaror date personale va fi facuta cu respectarea Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art.15). 
Art. 7.3 La cererea expresa a acestora, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. 
Art. 7.4 CASA AUTO TIMISOARA S.R.L. se angajeaza sa nu dezvaluie nici un fel de date personale catre terti, cu exceptia imputernicitilor acestuia pentru prelucrarea de date personale, caz in care se vor aplica cerintele legale aplicabile. 
Art. 7.5 Participantii prezentei Campanii isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele colectate pe perioada Campaniei sa fie stocate si prelucrate in scop de marketing direct de catre CASA AUTO TIMISOARA SRL precum si acordul expres si neechivoc pentru transferul acestora catre fiecare din partenerii autorizati din reteaua de distribuitie a Organizatorului. De asemenea acestia sunt de acord astfel sa primesca date si informatii, orice material promotional, atat prin telefon (si sms), cat si prin posta electronica sau la adresa postala.

SECTIUNEA 8. REGULAMENTUL OFICIAL

Art. 8.1 Prin participarea la aceast Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. 
Art. 8.2 Nerespectarea Regulamentului Oficial al Concursului atrage dupa sine descalificarea respectivului participant. 
Art. 8.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa/modifica prezentul regulament oficial prin acte aditionale ce vor fi aduse la cunostinta publicului pe pagina de Facebook Casa Auto Timisoara https://www.facebook.com/CasaAutoTimisoara/ .
Art. 8.4 Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania, dupa anuntarea prealabila a publicului.

Meniu

Contact

RMB Casa Auto Timisoara S.R.L.
Calea Sagului nr. 142
300517 Timisoara
Telefon: 0256 216946
Nr. Reg. Comertului: J35/3857/1994
C.U.I./C.I.F.: RO6724860